อัตราแลกเปลี่ยน


 ข่าวสาร Update บัญชี


รับจดทะเบียนบริษัท หจก. ราคาประหยัด ที่บริษัท ดิไอฯ

      บริษัท ดิไอ การบัญชีและธุรกิจ จำกัด เพราะเราคือมืออาชีพ รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน--จำกัด(หจก.) ในราคาเริ่มต้นเพียง 2,000 บาทเท่านั้น อีกทั้งบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น บริการยื่นแบบ ภงด.50 กรมสรรพากร ยื่นงบการเงินกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จดภาษีมูลค่าเพิ่ม จดขึ้นทะเบียนประกันสังคม และจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นต้น

      สำหรับลูกค้าที่ต้องการ จดทะเบียน หจก. เมื่อได้ใช้บริการกับเรา รับประกันประสิทธิภาพกว่าจดทะเบียนด้วยตัวเองแน่นอน โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดได้เร็วกว่า เพราะเราเป็นมืออาชีพ ที่มุ่งเน้นการให้บริการด้านความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน


เหตุผลที่ควรเลือกใช้บริการรับจดทะเบียนบริษัท หจก กับเรา

      ถึงแม้ว่าปัจจุบันการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงของกิจการสามารถทำได้ด้วยตัวเอง แต่ขั้นตอนการดำเนินการจดทะเบียนบริษัทก็มีขั้นตอนที่ยุ่งยาก ซับซ้อน จึงมีความจำเป็นต้องใช้บริการรับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียน หจก. กับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งเหตุผลที่ควรเลือกจ้างหน่วยงานรับจดทะเบียน กับ ดิไอฯ คือ

 • - เพื่อให้ได้ข้อมูลถูกต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ
 • - ลดระยะเวลา ขั้นตอนการตระเตรียมเอกสารที่ยุ่งยาก
 • - สามารถสอบถาม พร้อมคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ที่เป็นมืออาชีพ และชำนาญเฉพาะด้าน

บริการรับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียน หจก. มีระยะเวลา ขั้นตอนดังนี้

      ระยะเวลาที่ใช้ดำเนินการแบบด่วนสุดประมาณ 3 วันจบงาน และขึ้นอยู่กับว่าจดทะเบียนอะไรบ้าง (ทั้งนี้การจดทะเบียนบริษัทตามที่กรมฯ ประกาศภายใน 1 วันนั้น ไม่รวมถึงขั้นตอนการดำเนินการ) ซึ่งขั้นตอนในการดำเนินการมีรายละเอียดดังนี้

   1. หนึ่งและสอง เป็นขึ้นตอนการตรวจสอบและจองชื่อผ่านระบบออนไลน์(สามารถทราบผลภายใน 20 นาที)
   2. ระหว่างรอผลการจองชื่อ ทาง ดิไอฯ จะแจ้งคุณลูกค้าเพื่อขอเอกสารและข้อมูลต่างๆ เพื่อจัดพิมพ์
   3. จากนั้นจะส่งเอกสารจดทะเบียนให้ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้อง
   4. เมื่อผลจองชื่อผ่าน ทางดิไอฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อออกแบบและจัดทำตรายาง
   5. ลูกค้าส่งรูปแบบให้ดิไอฯ ตรวจสอบเพื่อความถูกต้อง ก่อนทำตรายาง
   6. เมื่อตรายางเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนัดกรรมการบริษัทเพื่อเซ็นเอกสาร(ภายในวันที่สอง นับจากวันเริ่มจองชื่อ)
   7. ขั้นตอนสุดท้ายคือ นำเอาเอกสารไปดำเนินการจดทะเบียน(ภายในวันที่สาม นับจากวันเริ่มจองชื่อ)

   อัตราค่าบริการรับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียน หจก.

   CODE

   บริการรับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.)

   อัตราค่าบริการ
   (บาท/BAHT)

   D1

     จดทะเบียนตั้ง บริษัทจำกัด(ได้เลขภาษีอากรเลย (ไม่รวมค่าธรรมเนียมกรม,อากร 6,400)--รับจดทะเบียนทั่วประเทศ--

   2,200

   D2

     จดทะเบียนตั้ง บริษัทจำกัด(ได้เลขภาษีอากรเลย),จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ไม่รวมค่าธรรมเนียมกรม,อากร 6,400)

   เริ่มต้น 3,200

   D3

     จดทะเบียนตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด-หจก.(ได้เลขภาษีอากรเลย (ไม่รวมค่าธรรมเนียมกรม,อากร 1,500)--รับจดทะเบียนทั่วประเทศ--

   2,000

   D4

     จดทะเบียนตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด-หจก.(ได้เลขภาษีอากรเลย),จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(ไม่รวมค่าธรรมเนียมกรม,อากร 1,500)

   เริ่มต้น 2,900

   D5

     จดทะเบียนตั้ง ห้างหุ้นส่วนสามัญ-หสม.(จดตั้งแล้วได้เลขภาษีอากรเลย (ไม่รวมค่าธรรมเนียม,อากร 200)

   2,000

   D6

     จดทะเบียนตั้ง ห้างหุ้นส่วนสามัญ-หสม.(ได้เลขภาษีอากรเลย),จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ไม่รวมอากร 200)

   เริ่มต้น 2,900

   D7

     จดทะเบียนตั้ง ร้านค้า(จดทะเบียนพาณิชย์) (ไม่รวมค่าธรรมเนียม,อากร 100)

   2,000

   D8

     จดทะเบียนตั้ง ร้านค้า(จดทะเบียนพาณิชย์),จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ไม่รวมค่าธรรมเนียม,อากร 100)

   เริ่มต้น 2,900

   D9

     จดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.01(จดที่สรรพากรโดยตรง-ท่านลูกค้าสามารถออกใบกำกับภาษีได้ ณ วันดังกล่าว)

   2,400

   D10

     จดทะเบียน ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภธ.01 /สรรพากร

   2,400

   D11

     จดทะเบียนแก้ไข ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.09/สรรพากร(ย้ายที่อยู่,เพิ่ม-ลดสาขา,แก้ไขวัตถุประสงค์,ชื่อบริษัท)

   2,400

   D12

     จดทะเบียนแก้ไข แปรสภาพจากห้างหุ้นส่วนจำกัด(หจก.)เป็นบริษัท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมกรมและอากร)-จดทะเบียน2ครั้ง

   4,400

   D13

     จดทะเบียนแก้ไข ลดทุน ,แก้ไขบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น(บอจ5) (ไม่รวมค่าธรรมเนียมกรม,อากร) --จดทะเบียน 2 ครั้ง

   4,400

   D14

     จดทะเบียนแก้ไข เพิ่มทุน ,แก้ไขบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น(บอจ5) (ไม่รวมค่าธรรมเนียมกรม,อากร) บริษัท และ หจก.

   เริ่มต้น 2,400

   D15

     จดทะเบียนแก้ไข กรรมการเข้า-ออก, แก้ไขอำนาจกรรมการ(ไม่รวมค่าธรรมเนียมกรม,อากร)

   2,400

   D16

     จดทะเบียนแก้ไข เปลี่ยนแปลงที่อยู่ (แก้ไขตามทะเบียนราษฎร์) (ไม่รวมค่าธรรมเนียมกรม,อากร)

   เริ่มต้น 2,400

   D17

     จดทะเบียนแก้ไข ย้ายที่ตั้งสำนักงาน ภายในพื้นที่ หรือข้ามพื้นที่ หรือย้ายข้ามจังหวัด (ไม่รวมค่าธรรมเนียมกรม,อากร)

   เริ่มต้น 2,400

   D18

     จดทะเบียนแก้ไข เพิ่ม-ลด สาขาของสำนักงาน (ไม่รวมค่าธรรมเนียมกรม,อากร)

   เริ่มต้น 2,400

   D19

     จดทะเบียนแก้ไข เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ (ไม่รวมค่าธรรมเนียมกรม,อากร)

   เริ่มต้น 2,400

   D20

     จดทะเบียนแก้ไข ข้อบังคับของบริษัท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมกรม,อากร)

   เริ่มต้น 2,400

   D21

     จดทะเบียนแก้ไข ชื่อบริษัท,แก้ไขชื่อ หจก. ,แก้ไขดวงตราบริษัท,หจก. (ไม่รวมค่าธรรมเนียมกรม,อากร)

   2,400

   D22

     จดทะเบียนแก้ไข ดวงตราบริษัท,หจก. (ไม่รวมค่าธรรมเนียมกรม,อากร)

   2,000

   D23

     จดทะเบียนแก้ไข ชื่อ สกุล กรรมการ,หุ้นส่วนผู้จัดการ(หจก.) (ไม่รวมค่าธรรมเนียมกรม,อากร)

   1,500

   D24

     จดทะเบียนแก้ไข บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น(บอจ5) (ไม่รวมค่าธรรมเนียมกรม)

   1,500

   D25

     จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ DBD REGISTERED(เพิ่มความน่าเชื่อถือเวบไซต์)--รับจดทะเบียนทั่วประเทศ--

   เริ่มต้น 2,400

   D26

     จดขึ้นทะเบียน นายจ้าง-ลูกจ้าง/ ประกันสังคม(ไม่รวมค่ากองทุนประกันสังคม)

   เริ่มต้น 2,400

   D27

     จดทะเบียน เลิกบริษัท,เลิก หจก. (รวมค่าธรรมเนียมกรม,ค่าสอบบัญชี ขึ้นอยู่กับจัดทำงบการเงินกี่ปี)

   15,000-17,000

   D28

     จดทะเบียน ขอมีเลขและบัตรภาษีอากร ชาวต่างชาติ

   3,900

   D29

     ค่าบริการคัด หนังสือรับรอง,บริคณห์สนธิ,บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น,ดวงตรา,ข้อบังคับ,ใบสำคัญและเอกสารอื่นๆ/บริษัท

   500-700

   D30

     ค่าบริการคัด หนังสือรับรอง,หส.2,ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนและเอกสารอื่นๆ/ห้างหุ้นส่วนจำกัด(หจก.) (ไม่รวมค่าธรรมเนียมกรมตามเอกสารที่ขอคัด)** ส่งscan-ส่งemsรวดเร็วทันใจ**--รับบริการทั่วประเทศ--

   500-700

   ***โปรโมชั่นบริษัทที่เพิ่งเปิดกิจการ*** เมื่อเป็นลูกค้าที่จดทะเบียนจัดตั้งกับเรา ฟรี!! ค่าบริการจัดทำยื่นภาษีเดือนแรก สนใจหรือสอบถามปัญหา กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่


   ตัวอย่างรายชื่อลูกค้า รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน (หจก.) รับทำบัญชี โดยดิไอ
   • บริษัท สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น จำกัด
   • บริษัท จี ที เอส เครน จำกัด
   • บริษัท ยู.เอส.ซี.โปรเกรส จำกัด
   •  
   • บริษัท เน็กไซล์ จำกัด
   • บริษัท แอพบิท สตูดิโอ จำกัด
   • บริษัท พิมพ์คลิก จำกัด
   •  
   • บริษัท เอแอนด์เอ ทอยส์ จำกัด
   • มูลนิธิ ธารศิลป์รักษ์จิตรกร
   •  
   • บริษัท เคซอฟท์ เอ็นเตอร์ไพร์ส(ไทยแลนด์) จำกัด/จ.นนทบุรี
   • บริษัท ทีอาร์เอส คอนซัลแตนท์ แอนด์เซอร์วิส จำกัด/จ.ปทุมธานี
   • บริษัท เจเอพี ปาล์มออยล์ จำกัด/จ.สมุทรปราการ
   •  
   • บริษัท หยูฮะ เมทัลเวิร์ค อินดัสทรีส์ จำกัด/จ.นครปฐม
   • บริษัท อ.ชัยวัฒน์ แพคเกจจิ้ง ซิสเต็ม จำกัด/จ.นครปฐม
   •  
   • บริษัท พอร์ทเทเบิล ทอยเล็ทส์ เอเชีย จำกัด/จ.ชลบุรี
   • วิทยาลัย อาชีวศึกษาคิงส์ตัน /จ.ชลบุรี
   •  
   และบริษัทอื่นๆ ที่ทางดิไอฯ จดทะเบียนให้กว่า 500 บริษัท