โหลดแบบฟอร์ม - ค้นหา

  เอกสารเกี่ยวกับบริษัท

  thei office

ธุรกิจกับไดโนเสาร์


นัก วิทยาศาสตร์เชื่อกันว่าไดโนเสาร์สูญพันธุ์ เพราะไม่ปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงของโลก ธุรกิจทั้งหลายในโลกนี้ก็ไม่แตกต่างกันเท่าไร ที่ล่มจมไปมากมายส่วนหนึ่งมาจาก การไม่รู้จักปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การยึดติดอยู่กับสิ่งเดิมๆ ซึ่งเคยนำมาซึ่งความสำเร็จ กลับกลายเป็นสิ่งที่เหนี่ยวรั้งธุรกิจจากความเต็มใจ และความสามารถในการปรับเปลี่ยน เมื่อไม่ปรับตัว การล้มหายตายจากก็เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เหมือนกับบรรดาไดโนเสาร์อย่างไรอย่างนั้น
 

 


ความสำเร็จของธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งเกิดจาก ส่วนประสมของกลยุทธ์ (Strategies)กระบวนการ (Processes) ความสัมพันธ์ (Relationships) และค่านิยม(Values) ของธุรกิจนั้นที่แตกต่างและโดดเด่นเหนือคู่แข่ง แต่ส่วนประสมทั้งสี่ที่เคยทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ ในเวลาหนึ่งอาจไม่ใช่ส่วนประสมที่ดีเมื่อกาลเวลาผ่านไป กลับจะเป็นสิ่งฉุดรั้งที่ทำให้ธุรกิจ เกิดความอืดหรือเฉื่อยชาต่อการปรับตัวเมื่อสภาพแวดล้อมต่างๆ เปลี่ยนแปลงไป
 


กลยุทธ์เป็นเรื่องของ การตอบคำถามว่าเราอยู่ในธุรกิจอะไร ลูกค้าของเราคือใคร เราจะตอบสนองความต้องการของตลาดอย่างไร ใครเป็นคู่แข่งของเรา การตอบคำถามเหล่านี้ได้ชัดเจน จะเป็นการบอกถึงทิศทาง และกรอบการทำงานของธุรกิจโดยรวมในอนาคต บริษัทบางแห่งยึดแน่นอยู่กับกรอบกลยุทธ์ที่กำหนดขึ้น ซึ่งเคยใช้ได้ผลมาแต่อดีต ครั้นมาถึงปัจจุบันก็ยังคงยึดมั่นอยู่จนไม่ลืมหูลืมตาดูว่า กลยุทธ์ที่สร้างมานั้นยังสอดคล้องกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่หรือไม่ บริษัทยางไฟร์สโตนล่มจมไปก็ด้วยยึดมั่นอยู่กับกลยุทธ์ในการผลิตยางแบบเดิมๆ โดยไม่สนใจว่าตลาดกำลังหันไปใช้ยางเรเดียลกันมากขึ้นทุกที กว่าจะปรับตัวได้ก็สายไปเสียแล้ว รถไฟในอเมริกามองแต่ว่าตัวเองอยู่ในธุรกิจรถไฟ จนไม่สนใจว่า นับวันจะมีสิ่งเข้ามาทดแทนทางเลือกการเดินทางโดยรถไฟมากขึ้นทุกที กว่าจะรู้ว่าแท้ที่จริงตัวเองไม่ได้อยู่ในธุรกิจรถไฟ แต่อยู่ในธุรกิจขนส่ง ที่มีคู่แข่งมากมายทั้งในส่วนรถนั่ง รถนอน ไปจนตู้สินค้า เมื่อนั้นก็สายจนต้องออกจากธุรกิจ คงเคยได้ยินเครื่องถ่ายเอกสารที่เลือกใช้กลยุทธ์ "เล็กๆ เราไม่ ใหญ่ๆ เราทำ" กลยุทธ์แบบนี้น่าเป็นห่วง เพราะเมื่อสภาพการแข่งขันเปลี่ยนแปลงไป ยี่ห้อที่ผลิตเครื่องเล็กๆ สามารถพัฒนาสินค้าจนคุณภาพเท่าหรือดีกว่าเครื่องใหญ่ด้วยซ้ำไป อย่างนี้แล้วจะหาใครมาซื้อเครื่องใหญ่ๆ ไปให้เกะกะเปล่าๆ การยึดติดอยู่กับกลยุทธ์เดิมๆ แบบไม่ลืมหูลืมตาแบบนี้แหละที่จะทำให้ธุรกิจเป็นอย่างไดโนเสาร์

 

ธุรกิจบางแห่งยึดแน่นอยู่กับกระบวนการ หรือวิธีการทำงานแบบเก่าๆ อยู่จนกลายเป็นปกติวิสัย ไม่ได้รับรู้ว่าโลกเปลี่ยนไปขนาดไหน และตลาดต้องการวิธีการใหม่ๆ ในการทำงานจากเรา การยึดติดกับวิธีการเดิมๆ ไม่ได้หมายความว่า วิธีการเดิมดีมีประสิทธิภาพ แต่เพราะคนทำรู้สึกสบายดีและสะดวกดีอยู่แล้ว เลยไม่คิดจะเปลี่ยน ลองถ้าวันนี้ธนาคารไหนใช้เวลาครึ่งเดือนในการอนุมัติบัตรเครดิต คงหากินไม่ได้ ต้องเปลี่ยนวิธีการให้สามารถอนุมัติได้ภายใน 24 ชั่วโมงจึงจะแข่งขันได้ เพราะคู่แข่งเขาทำได้แล้ว กระบวนการที่ยืดยาดของราชการ ทำให้เวลาชาวบ้านมีทุกข์เขานึกถึงทีวี หนังสือพิมพ์มากกว่าที่จะไปร้องทุกข์ที่หน่วยราชการ ทีวีและหนังสือพิมพ์จึงมีช่องทางทำมาหากิน กับข่าวความเดือดร้อนของชาวบ้านอยู่เสมอ เวลาเกิดภัยพิบัติก็เหมือนกัน บรรดาพวกองค์กรอาสาสมัครเอกชนไปถึงก่อนทุกที นี่ถ้ารัฐเปิดโอกาสให้เอกชนมาทำงานบริการสาธารณชนแข่ง หน่วยงานรัฐน่าจะกลายเป็นไดโนเสาร์ไปนานแล้ว 

ความสัมพันธ์ระหว่าง ธุรกิจกับลูกค้า ตัวแทนจำหน่าย ซัพพลายเออร์ พนักงาน ฯลฯ เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา ความเฉื่อยชาต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบความสัมพันธ์เหล่านี้ ทำให้ธุรกิจหลายแห่งประสบปัญหา ความสัมพันธ์กับลูกค้าเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปอย่างน่าสนใจในหลายธุรกิจ อย่างธนาคารก็ต้องมีบริการทางโทรศัพท์เพราะลูกค้ามีเวลาน้อยลง การค้าขายผ่านอินเตอร์เน็ท เป็นการเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าความสัมพันธ์ของธุรกิจกับลูกค้าที่น่าทึ่ง ระบบการขายตรงแบบหลายชั้น เป็นการปฎิวัติระบบความสัมพันธ์กับตัวแทนจำหน่าย ระบบศูนย์กระจายสินค้าหรือดีซีของห้างสรรพสินค้า เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ แม้แต่ความสัมพันธ์กับพนักงานภายในเองก็ต้องเปลี่ยนแปลงในหลายธุรกิจ อย่างเช่นสายการบินที่ต้องให้อำนาจกับพนักงานระดับล่างมากขึ้น ให้สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ลูกค้าได้อย่างทันท่วงที แทนที่จะต้องรายงานหัวหน้าไปอีกหลายขั้นตอน เพื่อสร้างความพอใจและบริการที่เป็นเลิศ

 

ค่านิยมบางอย่างที่มี มาเนิ่นนาน สร้างให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร และสร้างความสำเร็จให้ธุรกิจมาเก่าก่อน อาจฝังแน่นจนกลายเป็นเหมือนลัทธิอะไรสักอย่าง ซึ่งทำให้คนในธุรกิจนั้น ไม่สามารถคิดนอกกรอบได้แม้ในเวลาที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลง เป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อธุรกิจ ทีมวิศวกรของบริษัทแอ๊ปเปิ้ลคอมพิวเตอร์ ยิ่งยงและภาคภูมิในการความคิดสร้างสรรที่ไม่เหมือนใคร ในการออกแบบคอมพิวเตอรที่ประสบความสำเร็จอย่างแอปเปิ้ล ทู หรือแม็คอินทอช แต่พอเวลาผ่านไปคอมพิวเตอร์กลายเป็นสินค้าตลาด ที่แข่งกันด้วยราคาและยอดขาย วิศวกรที่มัวยึดติดอยู่กับค่านิยมเก่าๆ ออกแบบคอมพิวเตอร์จากความคิดเลิศหรูสูงส่งต่อไป โดยไม่ดูตลาดก็พาแอ๊ปเปิ้ลลงเหวในที่สุด ในขณะที่คอมแพ็คเปลี่ยนวิธีการคิดใหม่ แทนที่จะออกแบบ ผลิต แล้วตั้งราคา ก็ทำกลับกันเสียด้วยการตั้งราคาที่ตลาดยอมรับก่อน แล้วหาทางออกแบบและผลิตให้อยู่ในราคาที่ต้องการให้ได้ เท่านี้ก็ยึดตลาดพีซีได้เบ็ดเสร็จ

 

สูตรสำเร็จเก่าๆ จากส่วนประสมของกลยุทธ์ กระบวนการ ความสัมพันธ์และค่านิยม อาจบดบังธุรกิจจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างเข้มข้นทุกวันนี้ ทำให้ธุรกิจไม่สามารถปรับตัวได้ทันเวลา กว่าจะรู้ตัวอีกทีก็ไม่มีที่ให้ยืนในตลาดเสียแล้ว บอกแล้วไงธุรกิจกับไดโนเสาร์ไม่ต่างกันเท่าไรหรอก

ที่มา : รองศาสตราจารย์วิทยา ด่านธำรงค์กุล [email protected]

 

สอบถามบัญชี โทร 081-903-9321 , สอบถามงานจดทะเบียนบริษัท โทร 081-753-4070