โหลดแบบฟอร์ม - ค้นหา

  เอกสารเกี่ยวกับบริษัท

  thei office

ฮวงจุ้ย! หลักการที่ไม่ควรนำมาใช้ในสนง.


การ สร้างอาคารหรือจัดหาพื้นที่เพื่อเช่าทำธุรกิจถือเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งยิ่ง ในศูนย์การค้าหรือทำเลในย่านที่มีความเจริญ เช่น ถนนสุขุมวิท พหลโยธินรัชโยธิน ฯลฯ ค่าเช่าพื้นค่อนข้างแพงมาก และไม่มีหลักประกันว่าจะอยู่ตรงนั้นได้นานหรือไม่เพียงใดการทำธุรกิจไม่ได้ อาศัยเงินทุนหรือความสามารถเพียงอย่างเดียว ยังต้องเฮงด้วยการอาศัยศาสตร์ฮวงจุ้ยในการช่วยวิเคราะห์หาสถานที่ก็เหมือน กับการซื้อประกันความเสี่ยงตัวหนึ่งบางท่านอาจมองไม่เห็นถึงความจำเป็น แต่อิทธิพลของฮวงจุ้ยมีส่วนผลักดันหรือฉุดดึงความสำเร็จหรือสร้างอุปสรรค อยู่ไม่น้อย

 

      การเลือกทิศทางที่ดีของสถานประกอบการการจัดผังภายในสำนักงานในแต่ละยุคนั้น ไม่ต่างจากการเลือกที่อยู่อาศัยเท่าไรนักจะต่างกันตรงวัตถุประสงค์ของการใช้ งาน โดยสำนักงานจะเน้นการสร้างงานผลกำไรทางธุรกิจ เป็นเรื่องของการเงินล้วนๆในขณะที่บ้านเป็นการสร้างความสำเร็จของครอบครัว ปากท้อง สุขภาพและโชคชะตาของสมาชิกในครอบครัว ทั้งสองแห่งล้วนมีความสำคัญไม่เป็นรองกันหลักเกณฑ์หนึ่งที่มักถูกนำมา ประยุกต์ใช้ในการจัดสำนักงานคือ?ทฤษฎีเสือขาว-มังกรเขียว?

ไม่ว่าใครจะเข้าสู่อาชีพด้านฮวง จุ้ยหลักนี้มักถูกหยิบยกขึ้นมาใช้แนะนำลูกค้าโดยขาดการวิเคราะห์ถึงความเป็น ไปได้หรือไม่ความจริงไม่ควรถือเป็นกฎหรือทฤษฎีใช้สำหรับการดูฮวงจุ้ยบ้าน เพราะหลักการอันนี้มาจากการมองชัยภูมิสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่สุดในช่วงยุค ที่คนโบราณต้องอพยพโยกย้ายและปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติเนื่องจากประทศ จีนอยู่ในขั้วโลกเหนือ

การสร้างบ้านจึงจำเป็นต้องหันหน้าสู่ทิศ ใต้ด้านหลังจะอิงภูเขาที่เป็นทิศเหนือ (เพื่อให้เกิดความมั่นคง อายุยืนเหมือนเต่า)เพื่อกันลมหนาวหรือฝุ่นเหลืองที่ลมหนาวพัดพามาจากทิศ เหนือด้านหน้าที่เป็นทิศใต้ต้องมีธารน้ำไหลผ่านหรือขุดสระไว้เพื่อลมร้อนใน ฤดูร้อนจะช่วยหอบเอาไอน้ำไอเย็นจากลำธารน้ำหรือแม่น้ำด้านหน้าเข้าสู่ตัว บ้าน ขณะเดียวกันการทำอาชีพเกษตรการเลี้ยงสัตว์ การคมนาคม ล้วนต้องอาศัยแหล่งน้ำด้านทิศตะวันออกหากมีแนวเขาบดบังไว้จะช่วยให้สะดวกแก่ การเพาะปลูกพืชล้มลุกส่วนทิศตะวันตกนอกจากอาศัยแนวเขาที่เป็นเทือกเขายาว เพื่อป้องกันแสงแดดที่ร้อนจัดยามบ่ายให้กับตัวบ้านห้องนอน จึงมีการปลูกต้นไม้ใหญ่ไว้ด้านนี้เพื่อป้องกันแสงแดด บังกระแสลมฝนที่ซัดสาดเข้ามาด้านนี้ การมีภูเขาทั้งซ้าย ขวา และหลังยังเป็นการป้องกันข้าศึกโจรป่าอีกด้วยชัยภูมิที่ดีเช่นที่ว่านี้ถูก มองในแง่ของภาพลักษณ์ที่เห็นทิศขวามือมองดูคล้ายกับเสือที่สงบนิ่งอยู่(ทิศ ตะวันตก หมายถึงโลหะที่มีสีขาวจึงกลายเป็นเสือขาว)ซ้ายมือเป็นแนวเขาที่ทอดตัวยาวมอง ดูคล้ายมังกรที่เคลื่อนไหว (ทิศตะวันออกหมายถึงธาตุไม้ ไม้มีสีเขียว จึงกลายเป็นมังกรเขียว)

 

      ข้อสังเกตประการหนึ่งคือทิศที่จะทำให้เกิดทฤษฎีนี้ขึ้นมาได้ต้องเป็นบ้านที่ หันไปทางทิศใต้เท่านั้นแต่ปัจจุบันอาจารย์ส่วนใหญ่ลืมข้อบังคับตรงนี้ไปไม่ ว่าจะเป็นบ้านหรือสำนักงานไหนก็ยกเสือขาว มังกรเขียวขึ้นมาใช้ สำหรับน้ำหากถามว่าจำเป็นต้องมีหรือไม่ในการปรับฮวงจุ้ยคงต้องเข้าใจใน เบื้องต้นก่อนว่าปรกติน้ำเป็นตัวก่อให้เกิดแหล่งกสิกรรม ท่าเรือสถานีขนถ่ายสินค้า การพาณิชย์ตามบริเวณชายฝั่งทะเล กิจการประมง ฯลฯน้ำคือจุดสร้างความเจริญด้านเศรษฐกิจ เมืองหลวงที่สำคัญมักตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำดังนั้น

จึงเป็นคำพูดที่ไม่ผิดหากจะพูด ว่าน้ำหมายถึงโชคแต่ไม่ได้หมายความว่าหากตั้งน้ำไว้หน้าบ้านหรือสำนักงาน แล้วจะเป็นการดึงเงินดึงโชคเข้าบ้านอย่างที่หลายคนเข้าใจความจำ เป็นต้องมีน้ำหรือไม่ควรมองในแง่ของการตกแต่ง อาชีพที่ทำ เช่น ร้านทำสปาร้านอาหาร โรงแรม เป็นต้น อาจต้องมีเพื่อเพิ่มบรรยากาศของธรรมชาติเข้าไปเหตุผลทั้งหมดที่ผู้เขียนพูด มาเพื่อให้คนเข้าสู่วงการฮวงจุ้ยหรืออาจารย์บางท่านได้ตระหนักถึงเหตุและผล ของที่มาการแนะนำให้ขุดบ่อน้ำ วางน้ำไว้หน้าบ้านกันทั่วทุกแห่ง

การเลือกซื้อบ้านตกแต่งบ้านโดย อาศัยเสือขาว มังกรเขียว จริงๆแล้วใช้ไม่ได้จากประสบการณ์การดูบ้านและสำนักงานมาหลายแห่งทำให้ทราบ ว่าคนที่นำหลักนี้มาใช้แก้ไขฮวงจุ้ยมักสร้างปัญหาให้คนอื่นเสมอเช่น การ แนะนำให้เจ้าบ้านนอนในตำแหน่งของหัวมังกรโดยไม่ได้ศึกษาความเป็นมาของ ประวัติและทฤษฎีว่าเป็นมาอย่างไรไม่ว่าจะเป็นบ้านทิศใดมักจับหลักเสือขาว มังกรเขียวมาใช้หากโชคดีเป็นของเจ้าบ้านอาจรอดตัวไป แต่ไม่แน่เสมอไปเพราะหากยุคใดยุคหนึ่งตำแหน่งของมังกรที่เคยใช้เป็นที่ นอนกลับกลายเป็นตำแหน่งเสียร้ายแรงเคราะห์กรรมจะตกอยู่แก่เจ้าบ้าน ส่งผลเสียด้านสุขภาพโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ดังนั้น คงไม่ผิดที่ผู้เขียนเคยพูดว่า ?ฮวงจุ้ยเหมือนดาบ 2 คมอยู่ที่ว่าใครจะเจอคมด้านไหนการดูฮวงจุ้ยไม่ใช่การทำขนมที่จะคิดสูตรอะไร ขึ้นมาก็ได้?

การเริ่มต้นวิเคราะห์มองหาฮวง จุ้ยที่ดีนั้นปรกติจำเป็นต้องเริ่มที่ทิศทางของสำนักงาน รวมถึงประตูของตัวอาคารใหญ่ก่อนเสมอในแต่ละ 20 ปีจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญกับทิศทางที่เป็นมงคลหรือมีโชคทิศ ทางที่ดีจะส่งเสริมด้านความเจริญก้าวหน้าให้สามารถก้าวไปเรื่อยๆอย่างไม่ สะดุดยิ่งปีไหนนักษัตรประจำปีไปสมพงศ์หรือเสริมกับทิศทางของอาคาร ปี นั้นๆผลกำไรจะเข้าสู่องค์กรในลักษณะทวีคูณมากกว่าปีอื่นๆอย่างบริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) ที่ถนนแจ้งวัฒนะ และบริษัท โคฟี่จำกัด ที่ถนนจรัญสนิทวงศ์ สำนักงานของบริษัททั้งสองถือเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะล้วนแต่มีการจัดวางผัง ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ย และทิศทางของตัวอาคารทั้งสองแห่งหันหน้าไปในทิศทางที่ดีทั้งในยุคที่เจ็ด (พ.ศ. 2527-2546) และยุคที่แปด (พ.ศ 2547-2566) ธุรกิจของทั้ง2 บริษัทที่พร้อมเพรียงไปด้วยบุคลากรที่มีความรู้ ผู้บริหารที่มีความสามารถบวกความเฮงเข้าไป ทำให้ธุรกิจของบริษัทเจริญรุ่งเรืองต่อเนื่องมาจนถึง

 

ปัจจุบันดังนั้นการใช้ชีวิต ประจำวันของคนเรานอกจากความสามารถในการจัดการและบริหารงานตามปรกติแล้วหลัก ฮวงจุ้ยในสำนักงานถือเป็นเรื่องสำคัญเพราะเรื่องของตำแหน่งโต๊ะทำ งานไม่ว่าฝ่ายบุคคลหรือฝ่ายการเงินและบัญชีพนักงานขาย หากจัดวางในตำแหน่งและทิศทางที่เจริญรุ่งเรืองจะส่งผลให้การควบคุมพนักงาน และหน่วยงานมีพลังไม่จำกัดสามารถรักษาดุลยภาพทางการเงินไว้ได้ดีตำแหน่งของ ผู้บริหารแต่ละตำแหน่งล้วนมีส่วนสำคัญที่จะช่วยให้กิจการของบริษัทเดินหน้า ไปอย่างราบรื่นหรือประสบความสำเร็จเร็วขึ้นหากฮวงจุ้ยของสำนักงานไม่มีปัญหา คนที่อยู่เดิมก็มีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งอยู่เรื่อยๆหากอยู่แล้วส่งผลเสีย ด้านสุขภาพเกิดอุปสรรคและปัญหามากมายจนเป็นเหตุให้ต้องหลุดจากตำแหน่งโดยไม่ คาดฝันไม่ว่าใครจะมารับตำแหน่งผู้บริหารต่อไปยังต้องมีปัญหาเดิมๆเกิดขึ้น อยู่เสมอตราบใดที่ยังไม่มีการแก้ไขฮวงจุ้ยของผู้บริหาร

ที่มา : http://www.ehomeeasy.com

สอบถามบัญชี โทร 081-903-9321 , สอบถามงานจดทะเบียนบริษัท โทร 081-753-4070