โหลดแบบฟอร์ม - ค้นหา

  เอกสารเกี่ยวกับบริษัท

  thei office

เมื่อไหร่? ควรต้องจ้างสำนักงานบัญชี


เมื่อไหร่?ควรต้องจ้างสำนักงานบัญชี

การทำบัญชีดูเหมือนจะเป็นอีกหนึ่ง สิ่งสำคัญที่ดูจะขาดเสียไม่ได้ในการประกอบธุรกิจ และอะไรคือเกณฑ์บ่งชี้ว่าธุรกิจถึงเวลาแล้วที่จะต้องจ้างบริษัทบัญชี

 เครื่องคิด

 

ดูที่รูปแบบการจัดตั้งธุรกิจก่อน

รูปแบบการจัดตั้งธุรกิจคือ สิ่งแรกที่ผู้ประกอบการต้องใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าจะใช้บริการของ บริษัทรับทำบัญชีหรือไม่ เพราะถ้าธุรกิจของผู้ประกอบการมีรูปแบบการดำเนินงานที่มีเจ้าของเพียงแค่คน เดียว (จดทะเบียนเป็นแบบร้านค้า ที่มิใช่จดทะเบียนในแบบห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ จดทะเบียนเป็นบริษัท) ดำเนินธุรกิจการค้าขายแบบง่ายๆไม่ยุ่ง ยากซับซ้อนจนเกินไปนักและปราศจากการร่วมหุ้นก็ไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้อง ไปเสียเงินจ้างบริษัทรับทำบัญชีเลย

 

 

แต่ถ้าธุรกิจของผู้ประกอบ การมีการจดทะเบียนเป็นบริษัทในรูปแบบของนิติบุคคลที่มีข้อกำหนดตามกฎหมายให้ ทำบัญชีส่งทุกเดือนก็ไม่มีทางหลีกเลี่ยงและสมควรจะต้องจ้างบริษัทรับทำบัญชี อย่างที่สุด ซึ่งข้อนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ขอให้ผู้ประกอบการพิจารณาเป็นอย่างแรกหากจะ ตัดสินใจจ้างบริษัททำบัญชีมาดำเนินงานให้บริษัท

 

ประมาณการณ์แนวโน้มการเติบโตธุรกิจ

ถ้าคาดการณ์ว่าแนวโน้มการเติบโตใน อนาคตของธุรกิจผู้ประกอบการจะมีอัตราการขยายตัวที่สูงมากขึ้นภายในระยะเวลา อันรวดเร็ว ขอแนะนำให้ผู้ประกอบการจัดจ้างบริษัทรับทำบัญชีมาช่วยงานโดยทันที เพราะ บริษัทบัญชีที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเหล่านี้จะเข้ามามีส่วนช่วยวางแผน และพัฒนาโครงสร้างที่ยั่งยืนต่อการขยับขยายธุรกิจในอนาคตของบริษัทผู้ประกอบ การ ซึ่งรายละเอียดที่บริษัทบัญชีทำจะมีความน่าเชื่อถือมากกว่าในสายตาของบุคคล ภายนอก และจะได้รับประโยชน์ที่คุ้มค่าแน่นอนหากเปรียบเทียบกับเงินที่ต้องจ่ายให้ บริษัทเหล่านี้ในแต่ละเดือน

 

ใช้เป็นช่องทางพิเศษเพื่อลดรายจ่าย

ถ้าธุรกิจของผู้ประกอบการมีราย ละเอียดปลีกย่อยและช่องทางการทำเงินให้กับบริษัทค่อนข้างมาก ก็สมควรที่จะเสียค่าใช้จ่ายในการจ้างบริษัทรับทำบัญชีน่าจะเป็นทางเลือกที่ ดีที่สุด เพราะต้องเข้าใจในหลักที่ว่าหากบริษัทไหนมีกำไรจากการ ดำเนินธุรกิจที่ค่อนข้างมากบริษัทนั้นก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องภาษี ที่สูงขึ้นด้วยเป็นธรรมดา ซึ่งบางครั้งผู้ประกอบการอาจจะไม่จำเป็นต้องเสียเงินจ่ายภาษีมากถึงขนาดนั้น ก็ได้ โดยบริษัทที่รับทำบัญชีมักจะมีช่องทางที่ทำให้ค่าใช้จ่ายในเรื่องภาษีของ บริษัทผู้ประกอบการในแต่ละปีลดลง นั่นเอง

 

โดยความเป็นจริงแล้วทุกๆ บริษัทต่างก็ต้องทำบัญชีด้วยกันทั้งนั้นไม่อาจจะมีบริษัทไหนละเลยในส่วน สำคัญจุดนี้ไปได้ การพิจารณาว่าจะทำบัญชีของธุรกิจด้วยตนเองหรือจะจ้างบริษัทรับทำบัญชีเป็น ผู้ดำเนินการให้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของการพิจารณาทางเลือกที่ดีที่สุดให้ กับบริษัทของผู้ประกอบการเองเท่านั้น เพราะการจ้างบริษัทบัญชีมิอาจเป็นคำตอบให้กับธุรกิจที่มีขนาดเล็กได้เสมอไป เนื่องจากจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก ในทางกลับกันการทำบัญชีด้วยตนเองของบริษัทที่กำลังเติบโตก็มักจะไม่ใช่คำตอบ ที่ดีที่สุดหากคิดจะให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้นผู้ประกอบการจะต้องเลือกวิธีที่ดีที่สุดในการทำบัญชีที่เข้ากันได้ กับรูปแบบการดำเนินธุรกิจของตน

 

 

 

ที่มา : www.incquity.com
 
สอบถามบัญชี โทร 081-903-9321 , สอบถามงานจดทะเบียนบริษัท โทร 081-753-4070