โหลดแบบฟอร์ม - ค้นหา

  เอกสารเกี่ยวกับบริษัท

  thei office

โลกเก่าในการทำธุรกิจ กับ แกะดำทำธุรกิจ


        โลกเก่าในการทำธุรกิจ                        แกะดำทำธุรกิจ

 

ยึดติดกับตัวตน

เปลี่ยนแปลง 180 องศา

เต็มไปด้วยเหตุผล

นำด้วยความคิดสร้างสรรค์

ใช้งานวิจัยเป็นเครื่องมือการตลาด

ใช้การสังเกตุและตั้งคำถามที่ถูกต้อง

การตลาดคือการตอบสนอง

เดินนำหน้าผู้บริโภค

ความรู้

ความรู้สึก

กฏ/กติกา

สามัญสำนึก

Tactical

Strategic

Consumer-centric

Idea focussed

วิธีคิด Outside-in

วิธีคิด Inside-out

Category expertise

Cross industry learning

ปลอดภัย ระมัดระวัง

กล้าเสี่ยง ใจใหญ่

อดีตจนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบันและอนาคต

ขับเคลื่อนที่ปริมาณ

เน้นที่คุณภาพ

กำไรสูงสุดระยะสั้น

คุณค่าที่แท้จริงของแบรนด์ มูลค่าธุรกิจระยะยาว

Market leader

Thought leader

แก้ปัญหาแบบแยกส่วน

แก้ปัญหาแบบองค์รวม

ทำตามๆกัน

สร้างคุณค่าใหม่ ทำเป็นคนแรก

 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา :www.blacksheep.co.th
 
สอบถามบัญชี โทร 081-903-9321 , สอบถามงานจดทะเบียนบริษัท โทร 081-753-4070