โหลดแบบฟอร์ม - ค้นหา

  เอกสารเกี่ยวกับบริษัท

  thei office

วางแผนอนาคตอย่างไรดี? ต่อตอน3


9) กองทุนตราสารหนี้

 

ข้อดี

ข้อเสีย

- บริหารผ่านมืออาชีพ

- มีเงินน้อยก็สามารถลงทุนได้

- ไม่เสียภาษีหากขายหน่วยลงทุนแล้วได้กำไร ( CAPITAL  GAIN )

- ซื้อขายหน่วยลงทุนได้ตลอดเวลา  ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร  หรือ  ตู้ ATM  

- มีความเสี่ยงในเรื่องของราคาที่ผันผวนจากการ

เปลี่ยนแปลงของดอกเบี้ย

- ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการบริหาร  ค่าโฆษณา  แต่มักต่ำกว่าการเสียภาษี  ถ้าลงทุนด้วยตัวเอง

- เงินปันผลต้องจ่ายภาษี  10%

 

 10) หุ้นสามัญ

 

ข้อดี

ข้อเสีย

- ผลตอบแทนสูงมาก  หากลงทุนได้ถูกจังหวะ  ทั้งในส่วนของกำไรจากราคาที่เพิ่มขึ้น  และเงินปันผล

- กำไรจากราคาซื้อขายหุ้นไม่ต้องเสียภาษี

- มีสินค้าให้เลือกลงทุนมากมาย  ทั้งประเภทธุรกิจ,ขนาดราคาหุ้น  หรือ   ลักษณะการเหวี่ยงตัวของราคาหุ้น

- มีสภาพคล่อง  ซื้อขายได้ทุกวันทำการ

-  เสี่ยงสูง  อาจไม่ได้รับเงินต้นคืน  หรือ  ขาดทุนจำนวนมาก

- จะได้รับเงินปันผล  ก็ต่อเมื่อบริษัทมีผลกำไร

- ต้องติดตามข่าวสารตลอดเวลา

- ราคาหุ้นไม่ได้ขึ้นกับปัจจัยพื้นฐานอย่างเดียว

แต่ขึ้นกับภาวะตลาดรวม  และ  จิตวิทยาฝูงชนด้วย

- เงินปันผลต้องเสียภาษี  10%  หัก  ณ  ที่จ่าย  แต่สามารถนำมาเครดิตภาษีคืนได้บางส่วน  เวลาเสียภาษีบุคคลธรรมดา

 


11) กองทันรวมตารสารทุน ( หุ้น/วอร์แร้นท์ )

 

ข้อดี

ข้อเสีย

- ใช้เงินจำนวนน้อย  ก็ลงทุนได้

-ได้ผลตอบแทนสูง  หากภาวะตลาดหุ้นดี

- บริหารโดยมืออาชีพ  มีการกระจายลงทุนในหุ้น

พื้นฐาน

-ไม่เสียภาษี  จากกำไรของราคาหน่วยลงทุน

- ซื้อขายหน่วยลงทุนได้ตลอดเวลา

- มีความเสี่ยง  เนื่องจากลงทุนในหุ้นสามัญเป็นหลัก

- เงินปันผลที่ได้รับต้องถูกหักภาษี  ณ  ที่จ่าย  10%

- ผลตอบแทนจากการลงทุนต้องหักค่าใช้จ่าย  ในการบริหารก่อน

- เนื่องจากเน้นลงทุนในหุ้นพื้นฐาน  ดังนั้นผลตอบแทนจึงขึ้นกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศเป็นหลัก

 

12) บ้านเช่า/หอพัก/แฟลต/อาคารพานิชย์ให้เช่า/อพาร์ตเมนต์

 

ข้อดี

ข้อเสีย

- มีรายได้เข้ามาทุกเดือน  และราคาปรับขึ้นได้ในอนาคต

- ราคาอสังหาริมทรัพย์มีโอกาสสูงขึ้นได้ในอนาคต โดยเฉพาะการซื้อในช่วงนี้ที่ยังมีราคาต่ำ

- เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันได้

- ลงทุนสูง  หรือ  มีภาระผ่อนนาน

- สภาพคล่องต่ำ  ต้องรอจังหวะขาย  หากต้องการเงินต้นคืน

- มีความเสี่ยง  เรื่องหาคนมาเช่า

- มีภาระในการบริหาร  ตามเก็บค่าเช่า  หรือ  ซ่อมแซม  บำรุงรักษา

 


 หมายเหตุ  -   อสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อ  ต้องมั่นใจว่าอัตราการเข้าพักหรือเช่าต้อง  80%  ขึ้นไป

                -    การลงทุนต้องซื้อด้วยเงินสด  หากใช้เงินดาวน์    ค่าเช่าที่ได้รับต้องใกล้เคียงกับเงินผ่อนในแต่ละเดือน  หรือมากกว่า

 13) ทองคำ

 

ข้อดี

ข้อเสีย

 - ซื้อขายง่าย

- เป็นหลักทรัพย์ที่ยอมรับกันทั่วโลก  ดังนั้นในกรณีที่เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก  ทองคำจะเป็นแหล่งพักเงิน  ทำราคาขยับสูงขึ้นได้

- ในช่วงอัตราเงินเฟ้อสูง  เช่น ภาวะสงคราม  จะมีราคาสูง

- มีแนวโน้มด้อยค่าลงเรื่อยๆ  เนื่องจาก  ประเทศต่างๆทั่วโลก      ลดความนิยมในการใช้ทองคำ  เป็นทุนสำรองของประเทศ

- เสี่ยงต่อการถูกโจรกรรม

 

      เมื่อท่านได้ลงมือหว่านไถแล้ว  จากนั้นต้องคอยติดตามดูแลเป็นระยะๆ   รอคอยผลให้งอกเงยจนเมื่อมันเป็นไม้ผลยืนต้นใหญ่แล้ว  ท่านก็สามารถเก็บเกี่ยวผลไปได้ตลอดชีวิต

        ท่านที่รัก    ข้อมูลจากธุรกิจประกันชีวิต    บอกเราว่า    ประชากรไทยที่มีอยู่  62  ล้านคน มีคนที่อยู่ในวัยเกษียณอายุ   ( อายุ  60 ปีขึ้นไป )    8  ล้านคน    ในจำนวนนี้มีเพียงไม่ถึง  10%  หรือ  800,000  คน     ที่มีชีวิตความเป็นอยู่ในวัยเกษียณแบบค่อนข้างสบาย  อยากซื้อ  อยากทานอะไร  มีเงินให้ซื้อ ให้ใช้  ขณะที่คนที่เหลือ  มีชีวิตความเป็นอยู่ต่ำกว่ามาตรฐาน  หลายคนยังต้องทำงานเพื่อยังชีพ  ขณะที่หลายคนต้องอาศัยเงินจุนเจือจากรัฐบาล     ถามว่า  ถ้าเราเลือกได้  อยากเป็นคนกลุ่มไหน

        โปรดตัดสินใจ  ในขณะที่ท่านยังมีโอกาสเลือก  เพราะถ้ารอให้ถึงอายุ  60 ปี  มันก็สายไปเสียแล้ว

ที่มา : http://www.thaifinancialadvisor.com

 

สอบถามบัญชี โทร 081-903-9321 , สอบถามงานจดทะเบียนบริษัท โทร 081-753-4070