โหลดแบบฟอร์ม - ค้นหา

  เอกสารเกี่ยวกับบริษัท

  thei office

แนะผู้จ่ายเช็คปรับตัวรับ ICAS หมุนเงินเข้าบัญชีให้เร็ว ป้องกันเช็คติดสปริง


แนะผู้จ่ายเช็คปรับตัวรับ ICAS หมุนเงินเข้าบัญชีให้เร็ว ป้องกันเช็คติดสปริง

 
 
คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

ธปท.ขยายบริการเรียกเก็บเงินตามเช็คข้าม เขตสำนักหักบัญชีผ่านระบบ ICAS ทั่วประเทศ ตั้งแต่ 16 พ.ค.นี้ คาดส่งผลให้การหมุนเวียนเงินในธุรกิจ และระบบเศรษฐกิจมีความคล่องตัวมากขึ้น แนะผู้สั่งจ่ายเช็คอาจต้องปรับตัวด้วย และต้องเตรียมเงินในบัญชีให้เพียงพอเพื่อป้องกันเช็คติดสปริง

น.ส.สิบพร ถาวรฉันท์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายระบบข้อสนเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวถึงความคืบหน้าการให้บริการระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็ค และระบบการจัดเก็บภาพเช็ค หรือระบบ ICAS ว่า ธปท.ได้เปิดให้บริการเรียกเก็บเงินตามเช็คระหว่างธนาคารภายในจังหวัดเดียว กันในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และภายในจังหวัดสุพรรณบุรี ระยอง ขอนแก่นแล้ว และจะเพิ่มการให้บริการเรียกเก็บเงินตามเช็คข้ามเขตสำนักหักบัญชี หรือเช็คข้ามเขตจังหวัดที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 นี้ และทยอยดำเนินการในจังหวัดสุพรรณบุรี ระยอง และขอนแก่น ในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2556

สำหรับจังหวัดที่ยังไม่ได้ใช้งานระบบ ICAS ธปท.จะเริ่มให้บริการเรียกเก็บเงินตามเช็คได้ทั้งเช็คภายในจังหวัดเดียวกัน และเช็คข้ามเขตจังหวัดผ่านระบบ ICAS ไปพร้อมกันที่จังหวัดเศรษฐกิจสำคัญของแต่ละภาคก่อน ได้แก่ สระบุรี นครราชสีมา อุบลราชธานี เชียงใหม่ พิษณุโลก สงขลา ภูเก็ต และชลบุรี ให้เสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้ และจะขยายบริการให้ครอบคลุมทั่วประเทศภายในปี 2556

น.ส.สิบพร กล่าวว่า การให้บริการเรียกเก็บเงินตามเช็คข้ามเขตสำนักหักบัญชีผ่านระบบ ICAS จะช่วยลดระยะเวลาการเรียกเก็บเงินตามเช็คทั่วประเทศ จากปัจจุบันที่ต้องใช้เวลา 3-5 วันทำการ ลดลงเหลือ 1 วันทำการ ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ต่อลูกค้าธนาคารผู้ฝากเช็คให้สามารถใช้เงินตามเช็คได้ เร็วขึ้น ส่งผลให้การหมุนเวียนเงินในธุรกิจ และระบบเศรษฐกิจมีความคล่องตัวมากขึ้น อย่างไรก็ตาม สำหรับในส่วนของผู้สั่งจ่ายเช็คอาจต้องปรับตัวด้วยการเตรียมเงินในบัญชีให้ เพียงพอ ณ วันที่สั่งจ่ายเช็ค เพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการเรียกเก็บเงินตามเช็คที่ปรับเปลี่ยนไปด้วย

 

ที่มา : www.manager 11-5-56

 

สอบถามบัญชี โทร 081-903-9321 , สอบถามงานจดทะเบียนบริษัท โทร 081-753-4070