โหลดแบบฟอร์ม - ค้นหา

  เอกสารเกี่ยวกับบริษัท

  thei office

ข่าวสารที่น่าสนใจ 

update ข่าวประกันสังคม        

update ข่าวสรรพากร           

ตารางวันยื่นภาษี(ปฏิทินภาษี)       

กรรมการ,ผู้ถือหุ้น,ญาติ มีสิทธิเข้าประกันสังคมหรือไม่!?

สิทธิต่างๆพนักงานใหม่ใช้ได้เมื่อใด?และสิทธิอื่นประกันสังคมที่ควรรู้       

ด่วน! ลดหย่อนภาษีช่วยผู้เดือดร้อนน้ำท่วมปี54         

เที่ยวไทย ลดหย่อนภาษีปี53-54อย่างไร        

มาตรา39หลักเกณฑ์ส่งสมทบตนเอง-ประกันสังคม         

ประกาศกฎกระทรวงกำหนดหลักประกันสำนักงานบัญชีต่อบุคคลที่3!          

มาตรา 40(ใหม่) แตกต่างจาก มาตรา 33,39 อย่างไร?          

คำถามที่ถามบ่อย-ประกันสังคม      

คำถามที่ถามบ่อย-ประกันสังคม..ต่อ   

ใช้เลขภาษีอากร13หลักแทนเลข10หลัก 

ยื่นภาษีทางเน็ตขยายเวลาชำระได้อีก8วัน  

จดบริษัทกรณีมีผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ